Akademia robotyki dla dzieci 2022 - półkolonie dla dzieci Poznań

Ferie zimowe już niedługo, dlatego już teraz wychodzimy do Państwa z propozycją warsztatów dla dzieci. W trakcie ferii zimowych 2022 zapraszamy dzieci w wieku 5 - 12 lat (dwie grupy: młodsza 5 - 8 lat, starsza 9 - 12 lat) do udziału w warsztatach tematycznych: Minecraft i Harry Potter.

Zimowe warsztaty dla dzieci będą pełne praktycznych zajęć, ambitnych wyzwań i cennej wiedzy, która przyda się w szkole i poza nią. To świetny sposób na rozbudzenie pasji do nauki, zdobycie cennej wiedzy oraz rozwój wartościowych umiejętności.

Dlaczego Zimowa Akademia w Poznaniu?

To świetny sposób na rozbudzenie pasji do nauki, zdobycie cennej wiedzy oraz rozwój wartościowych umiejętności.

Codziennie od poniedziałku do piątku zapewnimy Państwa dzieciom wspaniałą zabawę, która kryje wiele walorów edukacyjnych. Wielkość grupy: max. 14 uczestników (warsztaty odbędą się przy minimum 6 zgłoszonych osobach).

Plan dnia

7:30 – 8:00 czas, w którym rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci na zajęcia (zajęcia świetlicowe),
8:00 – 11:00 blok I (2h robotyki i programowania + dodatkowa atrakcja),
11:00 – 11:45 przerwa na posiłek (wyżywienie we własnym zakresie - będzie wybrany jeden catering, aby każdy mógł zamówić coś dla siebie lub można przynieść swoje jedzenie),
11:45 – 14:45 blok II (1h programowania, 1h zabaw sportowych + dodatkowa atrakcja),
14:45 – 16:45 zajęcia świetlicowe, dopasowane do potrzeb,
16:45 – 17:00 odbiór dzieci przez rodziców/prawnych opiekunów.

Cennik

Opieka na dzieckiem + warsztaty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00

600 zł

Pełne wyżywienie (dla chętnych)

od 100 zł

Co nas wyróżnia?

Masz pytania?

Być może odpowiedź znajdziesz w tej sekcji. A jeśli nie - zapraszamy do kontaktu!

Jak zapisać dziecko?

Rezerwacji miejsca można dokonać poprzez formularz zapisów. Warunkiem koniecznym potwierdzenia rezerwacji jest uiszczenie zadatku w wysokości 200 zł przelewem na numer konta 85 1140 2004 0000 3102 7922 9289 mBank oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres strefa@g4r.pl w ciągu 3 dni roboczych od zapisania dziecka. 


Jaki jest minimalny wiek uczestników?

Minimalny wiek uczestników warsztatów to 5 lat.


Czy muszę zapisywać dziecko na cały tydzień?

Nie, można wybrać poszczególne dni i godziny, jednak cena za udział w warsztach jest stała.


Ile musi zapisać się dzieci, aby warsztaty się odbyły?

Warsztaty odbędą przy minimum 6 zapisanych dzieciach.


Ile może być maksymalnie dzieci w grupie?

Maksymalna liczba uczestników warsztatów to 15 dzieci.


Czy dzieci będą podzielone wiekowo?

Tak, młodsza grupa 5-8 lat i starsza grupa 9-12 lat.


Do kiedy należy uiścić całkowitą opłatę za warsztaty?

Pozostałą część kwoty rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest uiścić najpóźniej do 10 stycznia, przelewem na numer konta 85 1140 2004 0000 3102 7922 9289 mBank, a następnie przesłać potwierdzenie przelewu na adres strefa@g4r.pl. Całkowita kwota za wybrane bloki warsztatowe pomniejszona zostanie o wysokość wpłaconego przez rodzica lub prawnego opiekuna zadatku.


Czy w momencie rozpoczęcia tematycznych warsztatów można dopisać jeszcze dziecko?

W momencie rozpoczęcia warsztatów, jeśli będą wolne miejsca można dopisać dziecko jedynie w formie telefonicznej nr tel.: 786 115 760 lub mailowo: strefa@g4r.pl


Czy cena zawiera wyżywienie?

Nie, cena nie zawiera wyżywienia: jedzenie i napoje we własnym zakresie - będzie wybrana jedna firma cateringowa, aby każdy mógł zamówić coś dla siebie lub można przynieść swoje jedzenie. Dzieci będą miały stały dostęp do wody.


Gdzie znajduję regulamin warsztatów?

TUTAJ  

REGULAMIN ZIMOWYCH WARSZTATÓW 2022
1. Warsztaty organizowane są przez Akademię GO4Robot Sp. z o.o. (Wykonawca) w Strefie GO4Robot – miejsce odkrywania technologii ul. Maltańska 1 Galeria Malta,
61-131 Poznań lub w innym wynajętym przez firmę lokalu. Wykonawca minimum
tydzień przed planowanym rozpoczęciem warsztatów poinformuje o dokładnej
lokalizacji.
2. Przed dokonaniem rezerwacji rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z regulaminem warsztatów.
3. Rezerwacji miejsca można dokonać poprzez formularz zapisów. Warunkiem
koniecznym potwierdzenia rezerwacji jest uiszczenie zadatku w wysokości 200 zł
przelewem na numer konta 85 1140 2004 0000 3102 7922 9289 mBank oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres strefa@g4r.pl w ciągu 3 dni roboczych od zapisania dziecka.
4. Potwierdzenie rezerwacji i wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu warsztatów.
5. Rezerwacja miejsca – bez wpłacenia zadatku przez rodzica lub prawnego opiekuna – jest ważna przez 3 dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia. W razie braku wpłaty zadatku w wysokości 200 zł w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
6. Pozostałą część kwoty rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest uiścić najpóźniej do 10 stycznia, przelewem na numer konta 85 1140 2004 0000 3102 7922 9289 mBank, a następnie przesłać potwierdzenie przelewu na adres strefa@g4r.pl
7. Zadatek wpłacany jest przez rodzica lub prawnego opiekuna na konkretny termin
warsztatów. Wysokość zadatku wynosi minimum 200 zł.
8. Całkowita kwota za wybrany blok warsztatowy pomniejszona zostanie o wysokość wpłaconego przez rodzica lub prawnego opiekuna zadatku.
9. Możliwa jest jednorazowa zmiana terminu uczestnictwa w warsztatach (wniosek).
Zmiana może mieć miejsce tylko pod warunkiem zgłoszenia nie później niż na 5 dni
roboczych przed zarezerwowanym terminem warsztatów w formie telefonicznej na nr tel.: 786 115 760 lub mailowo: strefa@g4r.pl. Uwzględnienie wniosku jest
uzależnione od dostępności wolnych miejsc na wybrany termin.
10. Wykonawca nie zapewnia jedzenia i napojów podczas warsztatów. Jedzenie i napoje można przynieść lub zamówić z wybranej przez wykonawcę firmy cateringowej.
11. Istnieje możliwość rezygnacji z wybranego terminu warsztatów, tylko w formie
mailowej na adres: strefa@g4r.pl
12. Maksymalna liczba uczestników warsztatów wynosi – 15 uczestników.
13. Minimalny wiek uczestników warsztatów wynosi 5 lat.
14. Wykonawca zapewnia opiekę minimum jednego animatora lub trenera do
prowadzenia warsztatów., tj. 1 animator lub trener na maksymalnie 15 uczestników.
15. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do ściągnięcia dzieciom wszelkich łańcuszków i biżuterii mogącej wyrządzić krzywdę dziecku w trakcie zabaw
organizowanych podczas warsztatów.
16. Rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy
warsztatów, o wszelkich istotnych kwestiach zdrowotnych dziecka, w tym alergiach,
uczuleniach, chorobach przewlekłych na podstawie odrębnej poufnej ankiety.
17. Informacje dotyczące bloków warsztatowych i opis warsztatów znajdują się na stronie internetowej i w miejscu organizacji warsztatów, stanowią integralną część
regulaminu.
18. Przed przyjściem dzieci na zajęcia niezbędne jest wypełnienie ankiety covidowej
https://forms.gle/Ak9WRiqW55oasqHS7. Niewypełnienie ankiety jest podstawą
niedopuszczenia uczestnika do udziału w warsztatach.
19. W momencie rozpoczęcia warsztatów, jeśli będą wolne miejsca można dopisać
dziecko jedynie w formie telefonicznej nr tel.: 786 115 760 lub mailowo: strefa@g4r.pl
20. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w przypadku zapisu dziecka na warsztaty jest Akademia GO4Robot Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, viii wydział
gospodarczy pod numerem krs: 0000810159. Administrator danych osobowych
informuje, że dane osobowe udostępnione celem zapisania dziecka będą
wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą przechowywane, chyba że będzie
to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, uzasadniony interes
Administratora danych osobowych bądź bezpieczeństwo użytkowników.

Masz pytania?

Zadzwoń do nas: +48 668 115 750