Dane placówki GO4Robot Częstochowa

Wszystkich zainteresowanych naszymi kursami zapraszamy do kontaktu. W razie jakichkolwiek pytań z chęcią rozwiejemy wszystkie wątpliwości :) Czekamy na kontakt telefoniczny lub mailowy!

GO4Robot Częstochowa

Oddział prowadzi firma:

DR ROBOT Justyna Imiołczyk-Sepczuk // M4C Maciej Sepczuk

Zadzwoń do nas: 573433773

Napisz do nas: czestochowa@go4robot.pl

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 9:00 - 17:00


Numer konta

-

DR ROBOT Justyna Imiołczyk-Sepczuk
ul. Obrońców Westerplatte 9/49
42-200 Częstochowa
NIP: 5732756912

//

M4C Maciej Sepczuk
ul. Sieroszewskiego 12/23
42-200 Częstochowa
NIP: 9492093502

Polityka prywatności - GO4Robot Częstochowa

Dbamy o Twoje dane. Zobacz jak je przetwarzamy.

I. Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DR ROBOT Justyna Imiołczyk-Sepczuk // M4C Maciej Sepczuk
 2. Administrator prowadzi serwis internetowy pod adresem www.go4robot.pl/, zwany dalej Serwisem.
 3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, dane uzyskane od osoby, której dotyczą, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.
 5. Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Serwisu.
 7. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
 8. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 9. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 10. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 11. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w Serwisie i u podmiotów współpracujących będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania . Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez poszczególnych Klientów zakupów konkretnych towarów i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów prezentowanych Klientom przez Serwis. Klientom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.
 12. Osoby odwiedzające mogą przeglądać zawartość Serwisu bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych. Adres naszej strony internetowej to: https://go4robot.pl/

II. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu Internetowego (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży i do wykonania innej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem danej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. marketingu i promocji produktów lub usług własnych i cudzych, w tym spersonalizowanych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. wysyłki newslettera, a także w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w Serwisie, jak i u podmiotów współpracujących z Serwisem (podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych wynikający z zaprenumerowania przez Klienta newslettera, a także polegający na marketingu bezpośrednim).
 2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 2. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.
 3. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, w szczególności:
  • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej obsługi i realizacji składanych zamówień internetowych – przez czas realizacji zamówienia i po jego realizacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Jeżeli z przepisów prawa wynikał będzie obowiązek dłuższego przechowywania danych, to wówczas dane te będą przechowywane, aż do upływu tego okresu.
  • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w Serwisie i podmiotów współpracujących – do momentu skorzystania przez Klienta z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody.
  • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym lub poprzez korespondencję mailową  – przez czas niezbędny do przygotowania i udzielenia tej odpowiedzi.
 4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IV. Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie, w szczególności Bitrix24- system CRM, Hekko.pl- serwer, Księgowość Support sp. z o.o. System Subiekt, Arkusze Google.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.
 3. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 4. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Facebook, Pixel Facebook, Google Ads, Hotjar, Youtube, istnieje możliwość, że dane osobowe Klienta przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w Serwisie, zostaną przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Klientom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

V. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Serwisie lub wpisanego na listę newsletterową przez umożliwienie mu edytowania danych po zalogowaniu.
 3. Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie przysługuje prawo do jego usunięcia, z kolei wpisanemu na listę newsletterową przysługuje prawo do usunięcia z listy.
 4. W celu usunięcia konta w Serwisie należy się zalogować do swojego konta, a następnie wybrać opcję usuń konto, a w celu usunięcia z listy newsletter wysłać wiadomość e-mail pod tytułem „Rezygnacja z Newsletter” na adres: ONLINE@G4R.PL . Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta na Serwisie lub wpisany na listę newsletter. Klient może również zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości newsletterowej oraz odznaczając opcję otrzymywania newslettera w swoim koncie klienta w Serwisie (jeśli takie posiada). Rezygnacja z konta czy usunięcie adresu mailowego z listy newsletter nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora.
 7. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 8. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 9. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 10. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

VI. Dane kontaktowe Administratora

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres mailowy: rodo@g4r.pl lub adres korespondencyjny:

DR ROBOT Justyna Imiołczyk-Sepczuk
ul. Obrońców Westerplatte 9/49
42-200 Częstochowa
NIP: 5732756912

//

M4C Maciej Sepczuk
ul. Sieroszewskiego 12/23
42-200 Częstochowa
NIP: 9492093502

.

VII. Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Wersja aktualna z dnia 28.08.2020 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA - GO4Robot Częstochowa

I. Zgłoszenie i zawarcie umowy

 1. Podstawą do zawarcia umowy jest zgłoszenie uczestnictwa. Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc.
 2. Podstawą świadczenia usług jest umowa wraz z załącznikami zawarta drogą elektroniczną za pomocą systemu LangLion.
 3. Zleceniodawca powinien zawrzeć umowę w terminie 3 dni od dnia otrzymania danych do logowania wraz z instrukcją zawarcia umowy. Po tym okresie, zgłoszenie uczestnictwa może zostać anulowane przez Wykonawcę.
 4. Zleceniodawca ma obowiązek uiszczać terminowo płatności. Wykonawca ma prawo nie przyjąć Uczestnika na zajęcia lub nie odebrać go ze świetlicy w przypadku: braku uiszczenia opłaty za zajęcia w wyznaczonym terminie płatności z tego względu, iż warunek rozpoczęcia realizacji usług stanowi skutecznie dokonana płatność. Ww. informacja będzie przekazana Zleceniodawcy telefonicznie/mailowo lub za pomocą wiadomości SMS.

II. Obowiązki Zleceniodawcy/Uczestnika

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień umowy i załączników do umowy, w tym do dokonania płatności za zajęcia zgodnie z umową,
  2. zobowiązania Uczestnika do przestrzegania postanowień umowy i załączników do umowy
 2. Uczestnik ma obowiązek poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć oraz Trenerów, a także pracowników ośrodka/placówki, w której są prowadzone zajęcia.
 3. Zleceniodawca lub inna osoba upoważniona przez Zleceniodawcę ma obowiązek punktualnego przyprowadzania Uczestnika i odbierania Uczestnika z zajęć. W przypadku odbioru Uczestnika przez inną osobę, wymagane jest dostarczenie Trenerom prowadzącym zajęcia stosownego upoważnienia lub zgody na samodzielny powrót Uczestnika do domu.
 4. W przypadku funkcjonującej świetlicy w ośrodku/placówce i odbiorze Uczestników na zajęcia przez Trenerów – Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia takiej informacji do świetlicy, jak również biura GO4Robot przed pierwszymi zajęciami w formie mailowej na adres XXXXX.

III. Uczestnictwo w zajęciach

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane na nie.
 2. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe. Obecność Zleceniodawcy lub innych osób upoważnionych przez Zleceniodawcę podczas zajęć jest niemożliwa.
 3. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej, wyłączna wina poszkodowanego).
 4. W przypadku gdy Wykonawca jest gotowy do świadczenia usług na rzecz Uczestnika i umowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a Uczestnik nie uczestniczy w zajęciach przewidzianych w umowie, nieobecność Uczestnika na zajęciach nie uprawnia do zwrotu opłat za ww. zajęcia. Mając na uwadze dobrą współpracę ze Zleceniodawcą, Wykonawca przewiduje możliwość rozliczenia nieobecności w formie voucheru.
 5. Nieobecności Uczestnika w zajęciach będą rozliczane po zakończeniu zajęć poprzez przyznanie Uczestnikowi kuponu zniżkowego tzw. voucheru na usługi realizowane przez Wykonawcę. Rozliczeniu poprzez przyznanie voucheru podlegają maksymalnie:
  • 4 nieobecności dla Uczestników rozpoczynających zajęcia od października 2021 r. oraz kontynuujących zajęcia do końca trwania kursu,
  • 3 nieobecności dla Uczestników rozpoczynających zajęcia od listopada 2021 r. oraz kontynuujących zajęcia do końca trwania kursu,
  • 2 nieobecności dla Uczestników rozpoczynających zajęcia od grudnia 2021 r. oraz kontynuujących zajęcia do końca trwania kursu,
  • 1 nieobecność dla Uczestników rozpoczynających zajęcia od stycznia 2022. oraz kontynuujących zajęcia do końca trwania kursu.
 6. Wartość vouchera jest wyliczana na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zleceniodawcę. Wartość jednej lekcji wylicza się następująco: cena kursu poniesiona przez Zleceniodawcę podzielona przez 30 (liczbę zajęć w całym kursie).

IV. Organizacja kursu

 1. Wymiar czasu zajęć, jak również liczba zajęć są wskazane w umowie.
 2. Harmonogram zajęć w ramach kursu jest określany przed rozpoczęciem zajęć na cały rok, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej.
 3. Z ważnych przyczyn (m.in. z uwagi na zmianę planów zajęć Uczestników w szkołach przy okazji rozpoczęcia nowego semestru), harmonogram kursu może ulec zmianie z uwzględnieniem dyspozycyjności Uczestników. W przypadku zmiany harmonogramu, zastosowanie będą miały postanowienia pkt VI ust. 2 – 5.
 4. Wykonawca może zmienić harmonogram zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba Trenera). Zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie nowych zajęć telefonicznie/ e-mailem/ SMS-em lub osobiście.
 5. O braku możliwości uczestnictwa w zajęciach w nowym terminie, Zleceniodawca powinien powiadomić Wykonawcę niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 24 godzin), żeby możliwe było dostosowanie terminu do możliwości Uczestnika.
 6. W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu, o której mowa w ust. 4, Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w nowym terminie, a także gdy nie będzie możliwe dostosowanie terminu do możliwości Uczestnika, Wykonawca umożliwia Uczestnikowi:
  1. odrobienie zajęć w innym terminie wspólnie uzgodnionym przez strony (bez dodatkowych opłat) lub
  2. uzyskanie vouchera umożliwiającego skorzystanie z innych usług świadczonych przez Wykonawcę,
  3. zwrot kosztów za zajęcia, w których Uczestnik nie mógł uczestniczyć z uwagi na zmianę, o której mowa w ust. 4; Do wyliczenia wysokości zwrotu kosztów stosuje się odpowiednio III.5 Regulaminu.

V. Postanowienia dot. zmiany formy prowadzenia zajęć

 1. Strony wskazały w Umowie podstawowe miejsce i formę prowadzenia zajęć oraz sytuacje, w których dojdzie do zmiany ww. miejsca i formy.
 2. W przypadku gdy w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej na skutek ograniczeń o charakterze administracyjnym lub na skutek zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, zostaną wprowadzone obostrzenia mające wpływ na realizację umowy, w szczególności w odniesieniu do miejsca, w którym odbywają się zajęcia oraz formy, Wykonawca będzie świadczył w/w usługi w formie zdalnej.
 3. Zajęcia w trybie zdalnym odbywać się będą na platformie Zoom lub innej wskazanej przez Wykonawcę (np. LangLion), do której Uczestnicy uzyskają bezpośredni dostęp/link wraz ze szczegółowymi informacjami i wytycznymi dotyczącymi zasad korzystania.
 4. Zmiana miejsca i formy prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 2:
  1. nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksowania,
  2. nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy,
  3. nie stanowi podstawy do zmiany wysokości opłat za zajęcia.
 5. W przypadku zmiany miejsca i formy prowadzenia zajęć na zajęcia w formie zdalnej, Uczestnik musi posiadać:
  1. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej oraz dostęp do Internetu,
  2. sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę (o ile będzie chciał udostępnić swój wizerunek).
 6. Wykonawca nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy lub innych podmiotów, z których usług Zleceniodawca korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Wykonawcy.
 7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust. 3, które uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte.
 8. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Wykonawcy lub podmiotów wspierających Wykonawcę w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te - w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. Do ww. sytuacji odpowiednie zastosowanie ma także pkt IV.4 – 6 Regulaminu.
 9. Obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji dot. jakości dostarczanych usług drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie. W reklamacji należy wskazać rodzaj nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni.
 11. W sytuacji świadczenia przez Wykonawcę zajęć w formie online, jeżeli Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, zajęcia mogą zostać odbyte w późniejszym terminie poprzez odtworzenie nagrania video.
 12. Zleceniodawca wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w postaci nagrania przebiegu zajęć on-line do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych w sytuacji gdy Uczestnik podczas zajęć on-line włączy kamerę i udostępni swój wizerunek. Wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych i edukacyjnych Wykonawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 13. W przypadku rozpowszechniania wizerunku do celów marketingowych – Wykonawca uzyska od Uczestnika/Zleceniodawcy odrębną zgodę.

VI. Zmiana umowy

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Umowy i Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu i Umowy, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych.
 2. O każdej zmianie Umowy i Regulaminu, Zleceniodawca zostanie powiadomiony e-mailowo nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
 3. Wykonawca zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Zleceniodawca nie zgłosi Wykonawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Zleceniodawca wyraził na nie zgodę.
 4. Zleceniodawca ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku, gdy Zleceniodawca zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

VII. Siła wyższa

 1. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Wykonawcy lub Zleceniodawcy, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. Strona Umowy uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji, w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie umowy.

VIII. Rozwiązanie umowy

 1. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę z ważnych powodów w trybie natychmiastowym w szczególności w przypadku:
  1. zmniejszenia liczby uczestników zajęć poniżej niezbędnego min. tj. 8 uczestników dla grup z limitem max. 14 uczestników oraz 4 uczestników dla grup z limitem max. 8 uczestników , o czym Zleceniodawca zostanie poinformowany; w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zwrotu za nieodbyte zajęcia na konto, z którego były dokonywane przelewy, o ile Zleceniodawca nie wskaże innej dyspozycji. Do wyliczenia wysokości zwrotu kosztów stosuje się odpowiednio III.5 Regulaminu. W przypadku gdy Zleceniodawca wybrał płatność jednorazową lub semestralną, naliczone wcześniej rabaty obowiązują bez zmian.
  2. naruszania przez Uczestnika/Zleceniodawcę postanowień Regulaminu i umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za zajęcia – po uprzednim wezwaniu do zapłaty lub do zaprzestania naruszeń pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Postanowienia VIII. 8 stosuje się odpowiednio.
 2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym złożono wypowiedzenie.
 3. Zleceniodawca ma obowiązek uiścić opłaty za zajęcia za okres do dnia upływu terminu wypowiedzenia .
 4. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mail).
 5. Postanowienia dot. ustawowego prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę, gdy został wybrany semestralny lub jednorazowy sposób rozliczania płatności, naliczone wcześniej rabaty za płatność jednorazową lub semestralną przestają obowiązywać, tzn. miesiące, w których Uczestnik brał udział w zajęciach, liczone są bez rabatu jako miesięczna opłata. Zwrot opłat zostanie dokonany na rachunek, z którego została dokonana ostatnia płatność przez Zleceniodawcę, chyba że Zleceniodawca wskaże inną dyspozycję. Do wyliczenia wysokości zwrotu kosztów stosuje się odpowiednio III.5 Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Zleceniodawcy przez osoby nieuprawnione, dlatego Zleceniodawca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Zleceniodawca nigdy nie zwraca się do Uczestnika/Zleceniodawcę z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. Zleceniodawca ma możliwość zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami,
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr