Logo GO4Robot - Robotyka dla dzieci
Wybierz: 
Menu

Zwroty za półkolonie

-Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu zwracamy 100% kosztów

-Od 2 tygodni do dnia startu kwotę zwrotu pomniejszamy o 100 zł z uwagi na poniesione koszty przygotowanie turnusu

-Od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zwracamy kwotę częściową. Wyliczamy ją według wzoru

(Zapłacona kwota – 100 zł) /5 dni * (5- X dni pobytu) = kwota zwrotu . Czyli jeśli zapłącili państwo 730 zł, a dziecko było 2 dni na półkolonii, to zwracamy (730 -100)/5 *(5-2) = 378 zł

Zwroty kursy offline VOD

W przypadku zakupu dostępu do kursu w systemie VOD( nagrane filmiki i gotowe prace) nie przewidujemy zwrotu kosztu. Zapobiega to wykorzystaniu platformy do szybkiego skopiowania naszego know-how. Tak samo jak Netflix pobiera z góry opłatę za dostęp. Oczywiście jeśli państwo uzasadnią, że kurs nie jest tym, co zostało kupione, to rozważymy reklamację.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i zgarnij Poradnik dla rodziców
Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

    2021 © GO4Robot. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram