Pokazy robotów dla dzieci

Nauka nie musi być nudna

Jeśli szukasz pomysłu na to, jak pokazać swoim uczniom, że nauka niekoniecznie musi być nudna, zaproś nas do swojej szkoły. Pokazy robotów to sposób na interaktywne spotkanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z techniką. Maszyny, które konstruują na co dzień młodzi inżynierowie, uczęszczający na nasze zajęcia z robotyki, mogą być przykładem tego, w jaki sposób połączyć dziecięcą kreatywność z możliwościami, jakie dają matematyka, fizyka, informatyka, technika i elektronika. Pokazy robotów to zawsze ciekawa i inspirująca atrakcja, inna forma przekazania uczniom wiedzy, którą zdobywają na różnym poziomie nauczania. To również propagowanie idei, jaką jest praca zespołowa. Budowa modeli wymaga bowiem nie tylko kreatywnego myślenia, znajomości pewnych danych i posiadania informacji z danej dziedziny. To również wspólne szukanie rozwiązań i przedstawienie swoich pomysłów grupie.Zostań fanem robotów i robotyki! Pokazy robotów to okazja, aby uczniowie wyszli nie tylko bogatsi we wrażenia, ale i nowe informacje związane z takimi dziedzinami, jak np. robotyka, informatyka, elektronika czy automatyka. To rzeczy, których na pewno nie będą mieli okazji dowiedzieć się podczas zwykłych lekcji. Na przykładzie robotów wyposażonych w różne umiejętności przekonają się, jak wiele może zdziałać człowiek pogłębiający swoją wiedzę w zakresie nauk ścisłych.