Nowy plan edukacyjny i nowe zestawy LEGO® na zajęciach w GO4Robot!

Opracowaliśmy nowy plan edukacyjny dla dzieci w klasie 4 lub tych, które kontynuują naszą ścieżkę edukacyjną. Zajęcia prowadzone są przy użyciu nowego zestawu LEGO® Education SPIKE ™ Prime, który łączy ze sobą estetyczny i kolorowy design, łatwy w obsłudze i zaawansowany sprzęt oraz niezwykle intuicyjne środowisko kodowania typu przeciągnij i upuść oparte na języku Scratch.

Poziom Inżynierowie Junior daje duże możliwości konstruktorskie i programistyczne oraz angażuje dzieci w rozwój kompetencji przyszłości, takich jak myślenie krytyczne, czy rozwiązywanie złożonych problemów. Zajęcia mają formę projektową, co sprawia, że dzieci uczą się stawiać czoła wyzwaniom o różnym poziomie złożoności, ćwicząc przy tym myślenie analityczne. Na każdych z 30 zajęć dzieci w parach konstruują robota, którego mechanika zapoznaje je z różnymi zagadnieniami, a następnie tworzą algorytm jego działania. Metodologia zajęć zakłada wzrastający poziom trudności z lekcji na lekcję co sprawia, że w połowie kursu uczestnicy potrafią już nie tylko sami konstruować zaawansowane roboty, ale również tworzyć skomplikowane algorytmy. Metoda projektowania i eksperymentowania daje dzieciom możliwość rozwoju kompetencji oraz trwałego zapamiętywania omawianych zagadnień.

LEGO ® Education SPIKE ™ Prime – słów kilka o zestawie i jego możliwościach

Zestaw LEGO ® Education SPIKE ™ Prime to zaawansowane narzędzie, które zawiera 528 niezwykle kolorowych i dających nieskończone możliwości elementów. Kolory zestawu przykuwają uwagę każdego, co sprawia że dzieci angażują się w zabawę i naukę jeszcze bardziej. W zestawie znajdziemy precyzyjną i zaawansowaną elektronikę, w tym: programowalny smart hub, niezwykle dokładne silniki i kilka czujników, co w połączeniu z różnorodnymi elementami konstrukcyjnymi daje możliwość tworzenia ciekawych, zaawansowanych i interaktywnych budowli. Praca z zestawem daje więc dzieciom możliwość nabycia umiejętności, które mogą okazać się przydatne w tworzeniu innowacji XXI wieku.

SPIKE ™ Prime to także intuicyjne środowisko programowania na tablety i komputery, które wykorzystuje najlepsze cechy znanego i popularnego języka Scratch typu przeciągnij i upuść. Język ten rozwija w dzieciach przede wszystkim umiejętność myślenia szeregowego, skuteczne rozwiązywanie złożonych problemów, a także umiejętność rozkładania problemu na części i myślenie algorytmiczne. Zestaw, którego używamy na zajęciach jest więc nastawiony nie tylko na pobudzanie rozwoju dzieci, ale przede wszystkim na wykorzystywanie potencjału drzemiącego w dzieciach. LEGO ® Education SPIKE ™ Prime wspiera dziecięcą wyobraźnię i ciekawość, a także – dzięki nauce opartej na praktyce – pomaga im tworzyć nowe koncepcje i modele, ćwicząc jednocześnie ważne kompetencje przyszłości, takie jak komunikatywność, zdolność do współpracy, krytyczne myślenie, myślenie abstrakcyjne oraz KREATYWNOŚĆ!

Metodologia Design Thinking – co to takiego i jak to się ma do robotyki GO4Robot?

Każda czynność jaką podejmuje człowiek jest nie tylko próbą rozwiązania wszelkiego rodzaju problemów, ale również działaniem kreatywnym, co sprawia, że bez wątpienia można stwierdzić iż żyjemy w epoce problemów i kreatywności – od doświadczeń osobistych, przez codzienność aż po naukę. Metodologia Design Thinking uznawana jest za wzorcowy przykład wyzwalania, intensyfikowania i podtrzymywania kreatywności w niemal każdej ścieżce rozwiązywania problemów przez ludzi.

Każdy z pięciu etapów myślenia projektowego pobudza i rozwija w dzieciach kompetencje przyszłości oraz kluczowe kompetencje rozwijające się na danym etapie rozwojowym. Pierwszy etap – empatyzacja – nastawiony jest na perspektywę użytkownika, a więc rozmowę i współpracę dzieci. Drugi etap - diagnoza – uczy dzieci odkrywania zależności przyczynowo-skutkowych oraz zrozumienia wyzwania. Trzeci etap – generowanie – to tak zwana burza mózgów, która skupia się na myśleniu twórczym i kreatywnym oraz daje dzieciom możliwość współpracy i puszczenia wodzy fantazji. Przedostatni etap – prototypowanie – to Visual Thinking, czyli wizualizacja swoich wyobrażeń przez zespół. Etap ostatni – testowanie – to nic innego jak sprawdzenie efektywności swoich działań i próby znalezienia najlepszego rozwiązania problemu.

Design Thinking to więc metoda, która może być wykorzystywana w wielu aspektach życia ludzkiego. Jest intuicyjną metodą pracy, dzięki której powstają rozwiązania łączące w sobie elementy inżynierii, designu oraz nauk ścisłych i społecznych. Innymi słowy, to metoda rozwiązywania problemów, generowania pomysłów i tworzenia innowacji. Uczy dzieci przede wszystkim szukania rozwiązań, a nie problemów, a także pozwala zrozumieć potrzeby innych ludzi i daje narzędzia do generowania nowych pomysłów oraz sprawdzania ich działania w praktyce. To dlatego nasz plan edukacyjny na poziomie Inżynierowie Junior został oparty na założeniach tej metodologii – czyni to robotykę GO4Robot narzędziem do zdobywania umiejętności w zakresie innowacyjnego i kreatywnego radzenia sobiez wyzwaniami życia codziennego.

Robotyka GO4Robot to nie tylko budowanie i zabawa zestawami od LEGO ®!

Nasz plan edukacyjny na poziomie Inżynierowie Junior – i na każdym innym poziomie – opracowywany jest w konsultacji ze specjalistami dziecięcymi co sprawia, że uwzględnia on nie tylko założenia robotyki i programowania, ale przede wszystkim bierze pod uwagę potrzeby dzieci na każdym etapie rozwoju. Warsztaty z programowania to więc nie tylko budowanie z klocków. Pod naszym okiem dzieci mają szansę rozwijać się na wielu płaszczyznach. Poziom Inżynierowie Junior pobudza i rozwija przede wszystkim takie kompetencje przyszłości jak: myślenie algorytmiczne, myślenie szeregowe, matematyzacja życia codziennego oraz trwałość pamięci, które są najintensywniej rozwijane właśnie na tym etapie rozwojowym dziecka.

To nie wszystko! Nasz najnowszy plan edukacyjny został opracowany z uwzględnieniem pewnej specyficznej zależności w skoku rozwojowym dziecka, jaką jest utrata pewności siebie przez dzieci w wieku 8-9 lat. Pewność siebie to pewien sposób myślenia, który jest kluczowym elementem w odkrywaniu świata i podejmowaniu ryzyka. Przejawia się głównie jako wiara we własne zdolności i świadomość ich posiadania. Cecha ta predysponuje chęci do działania w nowych kierunkach oraz przełamywaniu własnych lęków i barier. Niestety, w pewnym momencie rozwoju dzieci tracą swoją pewność siebie i potrzebują bodźców, które przywrócą im wiarę w samych siebie i swoje możliwości. Stwarzanie dzieciom na tym etapie rozwoju możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów na zajęciach jest kluczowe w budowaniu ich pozytywnych przekonań na temat samych siebie, a co za tym idzie – rozwoju pewności siebie. To właśnie dlatego nasze najnowsze zajęcia mają formę projektową – głęboko wierzymy w to, że na zajęciach z robotyki jesteśmy w stanie nie tylko przekazywać dzieciom wiedzą, ale również uczestniczyć w procesie budowania ich poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Zapisz dziecko na nasz najnowszy poziom edukacyjny Inżynierowie Junior i pomóż mu rozwijać się na wielu płaszczyznach jednocześnie!