Konferencja dla nauczycieli i dyrektorów

Konferencja

Nowe technologie odgrywają coraz większą rolę w życiu codziennym. Zmiany nie ominęły także szkolnictwa. Funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości i korzystanie z ostatnich zdobyczy technicznych to wyzwanie, któremu w coraz większym stopniu muszą sprostać nauczyciele. Właśnie te zagadnienia były głównym tematem ósmego już Ogólnopolskiego Zlotu Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów. Konferencja odbyła się w dniach 24-25 marca w Jastrzębiej Górze, a jej organizatorem był magazyn „TIK w edukacji” – czasopismo o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole.

GO4Robot w działaniu

Również GO4Robot zostało na nią zaproszone. Mieliśmy okazję przedstwiać uczestnikom o zalety, jakie niesie nauczanie dzieci robotyki i programowania. Omawialiśmy też, jak w nowoczesny i dostosowany do współczesnych dzieci sposób prowadzić zajęcia, by jak najskuteczniej rozwijać ich potencjał. Dzięki temu z konferencji nauczycyiele wynieśli dużo inspiracji i motywacji do dalszej pracy. Ponadto przeprowadziliśmy warsztat dla uczestników, dzięki któremu sami mieli okazję przekonać się, jak rozwijające i ciekawe mogą być zajęcia z robotyki. Było to wspaniałe doświadczenie – zarówno dla nich, jak i dla nas.